5 класс. Литература. Интегрированный курс

НАВЧАЛЬНА   ПРОГРАМА: ЛІТЕРАТУРА  (російська та зарубіжна)  5  – 9 класи  для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням  російською мовою

Учебник: Бондарева Е.Е., Ильинская Н.И., Мацапура В.И., Биткивская Г.В. Интегрированный курс «Литература (русская и мировая)»: учеб. для 5 классов общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз./Е.Е. Бондарева и др. –К.: Грамота, 2013.-296 с.

ВСЕГО НА ИЗУЧЕНИЕ КУРСА — 70 часов (2 часа в неделю)
Текстуальное изучение — 47
Внеклассное и семейное чтение — 8
Развитие речи — 7
Резерв часов — 8


п/п
Дата Тема урока Примечание
1 Вступ. Література як мистецтво слова.

Теорія літератури. Поняття про художню літературу. Оригінал і переклад.

 
2  Фольклор, його характерні ознаки. Прислів’я, приказки (російські та народів світу).
3 Загадки (російські та народів світу).
4 Російські  народні казки
5 «Микита Кожум’яка» .
6 «Морозко».
7 «Журавель та чапля», «Каша із сокири».
8 РР №1 Виразне читання казок.
9 ВЧ №1 Російські народні казки.
10 «Пані Метелиця» (Німецька народна казка)
11 «Пані Метелиця» (Німецка народна казка)

Теорія літератури.  Тема, ідея, сюжет художнього твору.

12 «Чарівна каблучка» (Італійська народна казка)
13 «Фарбований шакал» (Індійська народна казка). Причини подібності казок народів світу
14 Контрольна робота №1 за темою «Фольклор».  
15 Літературні казки. О.С. Пушкін. Дитинство  поета. Теорія літератури. Поняття про літературну казку.
16 О.С. Пушкін «У лукоморья дуб зеленый»
17 О.С. Пушкін «Казка про мертву царівну і сімох богатирів»

Теорія літератури. Віршована і прозаїчна мова.

18 О.С. Пушкін «Казка про мертву царівну і сімох богатирів». Чарівне в казці. Оспівування істинної краси і душевного багатства, засудження заздрості і підлості. Прославлення віри в перемогу добра над злом.
19 А.С. Пушкін «Казка про мертву царівну і сімох богатирів»

Багатство виразних засобів казки.

Теорія літератури. Поняття про ритм і риму.

20 ПЧ №2 Казки О.С. Пушкіна
21 Ганс Крістіан Андерсен «Снігова королева». Знайомство з головними героями.
22 Г. К. Андерсен «Снігова королева».  Герда у пошуках Кая (3,4 казки).
23 Г. К. Андерсен «Снігова королева».  Сили добра і зла в казці.
24 Г. К. Андерсен «Снігова королева».  Утвердження високих моральних ідеалів, перемоги добра над злом.
25 Г. К. Андерсен «Снігова королева».  Теорія літератури. Поняття про літературного героя (персонажа).
26 РМ № 2 Усна розповідь про літературного героя
27 ПЧ №3 Г.К. Андерсен «Соловей», «Русалочка»
28 Контрольна робота №2 за темами «О.С. Пушкін.

Х.К. Андерсен»

 
29 Оскар Уайльд «Хлопчик-Зірка»
30 Оскар Уайльд «Хлопчик-Зірка». Внутрішня і зовнішня краса хлопчика.
31 Оскар Уайльд «Хлопчик-Зірка». Конфлікт жорстокості, егоїзму і добра в казці.
32 О. Уайльд «Хлопчик-Зірка».

2 семестр

з/п   Тема Примітка
31 О. Уайльд «Хлопчик-Зірка». Еволюція образу головного героя.
32 РМ № 3 Вибірковий переказ епізоду  
33 Д.Р. Кіплінг: життя, творчість. Історія створення книги джунглів.
34 Д.Р. Кіплінг «Мауглі». Історія Мауглі.
35 Д.Р. Кіплінг «Мауглі».Основні персонажі казки, їхня характеристика.
36 Д.Р. Кіплінг «Мауглі». Закони джунглів та закони людей.
37 Контрольна робота №3 з теми «О.Уайльд. Р. Кіплинг»  
38 ПЧ №4  Р.Дал. «Чарлі та шоколадна фабрика»  
39 М.Ю. Лермонтов «Тучи». Напам’ять
40 М.Ю. Лермонтов «Утес»

ТЛ Епітет

41 Ф.І. Тютчєв «Чародейкою зимою…»,«Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…» А.А. Фет «Я пришел к тебе с приветом…»

Напам’ять за вибором (А.Фет, Ф. Тютчєв)

42 РМ №4. Навчання виразному читанню віршів  
43 ПЧ №5 К.Д.Бальмонт «Снежинка», «Осень». Стихотворения о природе.  
44 Э. Сетон-Томпсон – письменник, художник, натураліст.
45 Э. Сетон-Томпсон «Лобо». Авторські спостереження за світом природи.
46 Э. Сетон-Томпсон «Лобо». Утвердження любові до всього живого. ТЛ  Поняття про оповідання.
47 І.О.Бунин «Детство», «Вечер»

ТЛ  Порівняння, метафора

С.О. Єсєнін «Береза»

Напам’ять один вірш (за вибором И. Бунин, С. Єсєнін)

48 РР №5 Виразне читання напам’ять  
49 Контрольна робота №4 з теми «Ми і природа»  
50 Марк Твен.Відомості про письменника.
51 Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Автобіографічний характер повісті, знайомство з головним героєм.
52 Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра».Світ дитинства у повісті. ТЛ  Портрет літературного героя
53 Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Ставлення автора до своїх героїв.
54 Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.).
55 Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра» ТЛ  Комічне в художньому творі.
56 РМ№6  Навчання порівняльній характеристиці літературних персонажів.
57 Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». Популярність творів про Гаррі Поттера
58 Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь»: світ магів та маглів.  
59 Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». Боротьба добра і зла в романі.
60 Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». Роль дружби в боротьбі із злими силами.

ТЛ  Портрет литературного героя

61 Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь»
62 РМ №7 Підготовка до контрольного твору  
63 ПЧ № 6 Дж. Роулінг «Гаррі Поттер и Таємна кімната»

 

 
64 ПЧ №7 Моя улюблена книга

 

 
65 Контрольна робота №5  з теми «Світ пригод». Контрольний твір «Роль справжньої дружби в житті людини»  
66 ВЧ №8  Що читати влітку  
67 Повторення  
68 Підсумковий урок

Для заучивания наизусть
Пословицы, поговорки, загадки
А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…»
М.Ю.Лермонтов «Тучи»
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. Одно стихотворение (по выбору учащихся)
И.А.Бунин, С.А.Есенин. Одно стихотворение (по выбору учащихся)
Основные виды устной и письменной речи учащихся 5 класса:
— осознанное, вдумчивое чтение художественных произведений;
— выразительное чтение произведений (или фрагментов), в том числе выученных наизусть, с соблюдением норм литературного произношения;
— различные виды пересказа (краткий, выборочный, подробный (близкий к тесту), от имени персонажа, с творческим заданием);
— устные ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
— устный рассказ о литературном герое произведения;
— составление простого планов к тексту изучаемого произведения;
— составление индивидуальной характеристики литературных персонажей;
— высказывание собственных суждений о прочитанном произведении (в устной и письменной форме).
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса

Учащиеся должны знать:

 • авторов, названия, национальную принадлежность прочитанных произведений;
 • содержание, главных героев, последовательность и связь событий в изученном произведении;
 • тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть;
 • основные признаки теоретических понятий: художественная литература (переводная и оригинальная), фольклор, народная и литературная сказка, тема, идея, проблематика и сюжет художественного произведения, прозаическая и стихотворная речь, ритм и рифма, литературный герой, рассказ, комическое в художественном произведении, портрет литературного героя.

 

Учащиеся должны уметь:

 • правильно, осознанно, бегло и выразительно читать изученные художественные произведения (в том числе наизусть), учебные и научно-популярные тексты и понимать прочитанное;
 • выделять смысловые эпизоды, устанавливать временную и причинно-следственную связь между событиями в изученном произведении;
 • определять и формулировать тему, идею, проблематику художественного произведения;
 • осознанно выделять и объяснять роль изученных изобразительно-выразительных средств в произведении;
 • владеть различными видами пересказа;
 • устно и письменно составлять простой план к тексту художественного произведения, статье учебника;
 • строить устные и письменные высказывания в связи с изученным материалом;
 • участвовать в диалоге по прочитанному художественному произведению;
 • воссоздавать в воображении художественные образы и картины, созданные писателем, словесно воспроизводить их;
 • комментировать интерпретации изученного художественного произведения в других видах искусства (живопись, музыка, театр, кино и др.) с выражением собственного отношения к произведениям искусства;
 • устно рассказывать о писателе на основе рассказа учителя или статьи учебника;
 • выполнять устные и письменные творческие работы по литературным произведениям.