9 класс. Литература. Интегрированный курс

НАВЧАЛЬНА   ПРОГРАМА: ЛІТЕРАТУРА  (російська та зарубіжна)  5  – 9 класи  для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням  російською мовою
Всего на изучение курса  — 70 часов (2 часа в неделю)
Текстуальное изучение  — 54
Развитие речи — 6
Внеклассное и семейное чтение — 4
Резерв часов — 6


п/п
Дата Тема уроку Примітки
1 Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва.
2 Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Веди, Біблія, Авеста, Коран як пам’ятники мистецтва.
3 Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.
4 Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Давньогрецька міфологія.
5 Есхіл. «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру.
6 Гомер. «Іліада» (огляд).
7 «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140–410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470–670).
8 РМ №1 (письмово) Ахілл і Гектор (порівняльна характеристика образів).
9 Контрольна робота №1за темами «Вступ. Античність».
10 Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур.
11 Мацуо Басьо. Хайку. Напам’ять 2-4 хайку
12 Мацуо Басьо. Хайку.
13 ПЧ №1 Сайгё. Танка.
14 З літератури Відродження.

Франческо Петрарка (1304–1374). Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Напам’ять один з сонетів.

15 Образ ліричного героя та героїні. Утілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.
16 РМ №2 Виразне читання напам’ять.
17 Контрольна робота №2 за темою «Середньовіччя. Відродження»
18 Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.
19 Мольєр. «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії.
20 Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).
21 Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).
22 Російський класицизм  (М.В. Ломоносов, Г.Р. Державін,            Д.І. Фонвізін. Огляд).
23 Романтизм у світовій літературі(огляд). Видатні представники романтизму (Дж.Г.Байрон, Э.Т.А.Гофман, Г.Гейне, В.Скотт, В.Гюго, А.Мицкевич, Ф.Купер, В.Жуковський, О.Пушкин, М.Лермонтов та ін.).
24 Джордж Ноел Гордон Байрон. Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.
25 Байрон «Прометей».
26 Українська тема в поемі «Мазепа».
27 Байрон «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).
28 Контрольна робота №3 за темами «Класицизм. Романтизм» (твір)
29 Романтичні та реалістичні тенденції в російській літературі ХІХ століття (огляд).
30 О. Грибоєдов «Горе з розуму». Відомості про життя та творчість автора.
31 О. Грибоєдов «Горе з розуму». Проблематика твору. Особливості конфлікту. Один монолог напам’ять.
32 Підсумковий урок.

 

п/п

Дата Тема уроку Примітки
31 «Горе з розуму» – «… и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира» (І.О.Гончаров). Напам’ять уривок (за вибором учнів)
32 О. Грибоєдов «Горе з розуму». Характеристика персонажів.
33 О. Грибоєдов «Горе з розуму». Афористичність мови.
34 О. С. Пушкін. Життя і творчість. Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури.
35 О. С. Пушкін. Провідні мотиви лірики. Напам’ять 2 вірша (за вибором учнів)
ф36 О. С. Пушкін. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.
37 Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Напам’ять уривок( за вибором учів)
38 Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).
39 Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни).
40 РМ №3 Виразне читання напам’ять віршів О. Пушкіна
41 Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.
42 Контрольна робота №4 з теми «О. Грибоєдов. О. Пушкін»
43 М. Ю.Лермонтов. Життя та творчість. Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова. Напам’ять вірш (за вибором учнів)
44 Тема поета та поезії у вірші «Смерть поета»
45 Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.
46 Складність образу Печоріна, його духовна трагедія.
47 Жіночі образи роману.
48 Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману.
49 М. В. Гоголь. Життя та творчість. Гоголь і Україна.
50 «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель».
51 Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».
52 РМ №4 (письмово) Тема «маленької людини» в російській літературі.
53 Контрольна робота №5 (твір) з теми «М. Лермонтов. М. Гоголь»
54 Література ХХ – поч. ХХІ століття (огляд). Основні теми та проблеми світової літератури, розмаїття напрямків, течій, творчих пошуків.
55 Г. Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»Засудження антигуманної суті війни, розкриття її руйнівних наслідків для цивілізації в цілому і душі окремої людини.
56 Г. Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» Головний герой як фізично і духовно понівечений нацистським режимом «маленька людина» без майбутнього, жертва антигуманноїідеології. Контраст шкільних ілюзій і військової дійсності.
57 Г. Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» Функції обірваної цитати у творі. Початок вірша давньогрецького поета Симонида Кеоского як назва оповідання. Г.Бёлль і В. Стус. Стаття В.Стуса «Очима гуманіста».
58 В.В.Биков  «Альпийська балада» Особливості сюжету і композиції повісті.
59 В.В.Биков  «Альпийська балада» Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби й кохання світу насильства.
60 В.В.Биков  «Альпийська балада» Гуманістичний зміст повісті.

 

61 В.В.Биков  «Альпийська балада».

Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому.

62 Річард Девід БАХ «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон» Втілення в образі чайки Джонатан Лівінгстон думок про прагнення особистості до самовдосконалення, свободи, до збагачення своїми знаннями оточуючих.
63 Річард Девід БАХ «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон» Взаємовідносини Джонатана і Зграї, Джонатана і його учнів. Проблеми пошуку сенсу життя, творчого польоту особистості. Сенс авторського присвяти. Притчевий характер, символіка твору.
64 ПЧ №2 Рей Дуглас Бредбері «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії .
65 Узагальнення та систематизація вивченого мареріалу
66 Контрольна робота №6 з теми «Література ХХ – поч. ХХІ століття»
67 Повторення. Література для читання влітку.
68 Підсумковий урок.